Ekologická likvidace vozidel

Dle nové legislativy Vám auto neodhlásí z registru vozidel, dokud nemáte doklad o ekologické likvidaci vozidla od subjektu k tomuto oprávněného. I v této problematice Vám rádi pomůžeme.

Co je zapotřebí k ekologické likvidaci autovraku a vystavení: 

"Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků"

"Potvrzení" vám zajistíme a s ním pak již můžete vozidlo odhlásit z provozu. Obdržený dokument je nutné předložit na příslušném odboru dopravy jako doklad o ekologické likvidaci, na jehož základě bude váš vůz z evidence vyřazen.


K vydání potvrzení o ekologické likvidaci musí vlastník předložit:

Fyzická osoba

 • automobil
 • TP,OP
 • pokud bylo vozidlo získané v dědictví - dědické rozhodnutí

 V případě, že automobil nepředává majitel vozidla:

 • plná moc  
 • platný občanský průkaz osoby, která byla majitelem vozidla zmocněna

Právnická osoba (firmy)

 • automobil
 • TP
 • platný výpis z obchodního rejstříku nebo potvrzení o přidělení IČ
 • razítko firmy

V případě, že automobil nepředává majitel firmy:

 • plná moc
 • platný občanský průkaz osoby, která byla majitelem firmy zmocněna k likvidaci vozidla